CLICK ON ‘VIEW LARGER MAP’ TOP LEFT TO ACTIVATE GOOGLE MAPS

Openingstye van winkels, galerye en restaurante

Waya-Waya Taverne in Mautse
Koue bier, warm shisha nyama (braai) en potspel (083 585 8182)
Maandag tot Saterdag

Cultural Village & Lapeng
Klein winkel, karwas en verblyf (082 689 5047)
Maandag tot Sondag, of op versoek

Rosendal Bakkery & Drankwinkel
Nie-bederfbare produkte, hoender, vleis, vetkoek, soetgoed, drank ens. OTM – maks R200 indien beskikbaar (076 588 3170)
Maandag tot Vrydag 8vm tot 4nm, Sa. 8vm tot 1nm, So. 8 tot 11vm

Monate Cash Store
Nie-bederfbare produkte, paar groente/vrugte, happies. (072 976 4239)
Maandag tot Sondag van 8vm tot 6nm

OVK Koöperasie
Petrol, diesel, bandherstel, vleis, droëvrugte, hardeware ens. – aanvaar kredietkaarte (058 211 0740)
Maandag tot Vrydag 8vm tot 5nm, Saterdag 8vm tot 12nm

Skoppelmaai Galery
Olieverf landskappe/portrette deur Willem Pretorius, swaaie en Basotho poppies – aanvaar elektroniese betalings (076 152 5460)
Vrydag tot Sondag 10vm tot 4nm, of op versoek

Kwetter Kwekery
Plante, roos- en vrugtebome ens. (083 775 1749)
Maandag tot Vrydag 8vm tot 4nm, Saterdag 8vm tot 2nm, of op versoek

Yolla’s Restaurant & Kroeg
À la carte spyskaart, kroeg en sport op TV – aanvaar kredietkaarte (083 660 5443)
Dinsdag tot Sondag van 9vm tot laat

Wim Rautenbach Galery
Kuns deur Wim Rautenbach (072 275 5571, 4wimrautenbach@gmail.com, www.wimrautenbach.co.za)
Dinsdag tot Saterdag 10vm to 4nm, of op versoek

Turksvy Trading
Versameling van pragtige oudhede en iets van als vir versamelaars – aanvaar elektroniese betalings (082 371 2137)
Vrydag tot Sondag van 10vm tot 4nm, of op versoek

Chris se Winkel, Teater & Stoeprestaurant
Foto-kunswerke, antieke meubels en boeke. Restaurant bedien koffie, koek en ligte soutgeregte – aanvaar elektroniese betalings & Snapscan (083 444 2354)
Woensdag tot Sondag van 9vm tot 4nm, of op versoek

Black Anvil Handgemaakte Messe
Verskeidenheid artikels geskep deur mes-meester Simon Streicher (073 116 8264 & 084 603 1538)
Geopen op versoek

Michelé Nigrini Studio (Meerkatkolonie Galery)
Michelé Nigrini se kunswerke – aanvaar kredietkaarte (082 423 1970)
Geopen op versoek

Benjamin’s
Deli en geskenkwinkel met koffie, tee asook soet en sout wafels. Langtafel etes vir maks 20 mense op versoek (084 666 6616)
Dinsdag tot Sondag van 9vm tot 5nm of later op versoek

Studio Ben
Eksklusiewe handgemaakte sepe, tekstiel artikels, kerse, organiese heuning ens. Fietse te huur (082 576 5273)
Geopen op versoek

Kaboedel Crafts
Handgemaakte glas, weefwerk en tekstiel – aanvaar elektroniese betalings (083 725 2080)
Saterdag en Sondag van 9vm tot 4nm, of op versoek

DeTuinen
Sjiek venue vir troues, onthale, werkswinkels en ander geleenthede. Verblyf beskikbaar – aanvaar elektroniese betalings en kredietkaarte (084 666 6616)
Geopen op versoek

Lein Smuts Galery & Ateljee
Kuns en geskenkwinkel (082 782 6532)
Geopen oor naweke of op versoek

* Tennis by die Rosendal Tennisklub op Saterdae van 14:00 – almal welkom (082 818 2461)

* NG Kerkdiens op Sondagoggende om 9:30 – almal welkom (082 340 9393)

* Wandeltogte en sonsondergange deur P23 (078 537 8843)

* Perdry by Moolmanshoek-plaas (051 933 2220 & 082 788 6623)

* Besoek Waaipoort permakultuur-plaas (084 505 0074)

* Stap- en fietsryroetes by Mosamane (082 901 8799)

* Polisiekantoor op hv Kriekstraat en Keyterstraat – 058 211 0600 / 073 163 8211

VIR HEERLIKE PRODUKTE VANUIT DIE OMGEWING,
KLIEK HIER VIR BESONDERHEDE

Opening hours of shops, galleries and restaurants

Waya-Waya Tavern in Mautse
Cold beer, hot shisha nyama (braai/barbeque) and pool (083 585 8182)
Monday to Sunday

Cultural Village & Lapeng
Small shop, carwash and accommodation (082 689 5047)
Monday to Sunday, or on request

Rosendal Bakkery & Drankwinkel
Non-perishables, chicken, meat, vetkoek, pies, sweets, alcoholic beverages, etc. ATM max R200 if available (076 588 3170)
Monday to Friday 8am to 4pm, Saturday 8am to 1pm, Sunday 8 to 11am

Monate Cash Store
Non-perishables, some fruit/vegetables, snacks etc. (072 976 4239)
Monday to Sunday from 8am to 6pm

OVK Co-Operative
Petrol, Diesel, tyre repair, meat, dried fruit, hardware etc. – accepts credit cards (058 211 0740)
Monday to Friday 8am to 5pm, Saturday 8am to 12pm

Skoppelmaai Gallery
Oil paintings of landscapes/portraits by Willem Pretorius, swings and Basotho dolls – accepts electronic payments (076 152 5460)
Friday to Sunday 10am to 4pm,or on request

Kwetter Kwekery
Plants, rose bushes, fruit trees etc. (083 775 1749)
Monday to Friday 8am to 4pm, Saturday 8am to 2pm, or on request

Yolla’s Restaurant & Bar
À la carte menu, bar and sport on TV – accepts credit cards (083 660 5443)
Tuesday to Sunday from 9am to late

Wim Rautenbach Galery
Art by local artist Wim Rautenbach. (072 275 5571, 4wimrautenbach@gmail.com, www.wimrautenbach.co.za)
Tuesday to Saturday 10am to 4pm, or on request

Turksvy Trading
Beautiful antiques and something of everything for collectors – accepts electronic payments (082 371 2137)
Friday to Sunday  from 10am to 4pm, or on request

Chris se Winkel, Teater & Restaurant
Photographic art works as well as antique furniture and books. Restaurant serves coffee, cake and light savoury dishes – accepts electronic payments & Snapscan (083 444 2354)
Wednesday to Sunday from 9am to 4pm, or on request

Black Anvil Handgemaakte Messe
Handmade knives by master craftsman Simon Streicher (073 116 8264 & 084 603 1538)
Opened on request

Michelé Nigrini Studio (Meerkatkolonie Galery)
Art by Michelé Nigrini – accepts electronic payments (082 423 1970)
Opened on request

Benjamin’s
Deli and gift shop offering coffee, tea, savoury and sweet waffles. Langtafel meals for max 20 people on request (084 666 6616)
Tuesday to Sunday, from 9am to 5pm, or later if requested

Studio Ben
Exclusive handmade soap, textile articles, candles, organic honey etc. Bicycles for hire (082 576 5273)
Opened on request

Kaboedel Crafts
Handmade glass, tapestries and textiles – accepts electronic payments (083 725 2080)
Saturday and Sunday from 9am to 4pm, or on request

DeTuinen
Stylish venue for weddings, parties, workshops and other events. Accommodation available – accepts electronic payments and credit cards (084 666 6616)
Open on request

Lein Smuts Gallery & Studio
Art and gift shop (082 782 6532)
Open over weekends or on request

* Tennis at the Rosendal Tennis Club on Saturdays from 14:00 – all welcome (082 818 2461)

* Dutch Reformed service on Sunday mornings at 9:30 – all welcome (082 340 9393)

* Hikes and sunsets by P23 (078 537 8843)

* Horse-riding at Moolmanshoek farm (051 933 2220 & 082 788 6623)

* Visit Waaipoort permaculture farm (084 505 0074)

* Hiking and cycling trails at Mosamane (082 901 8799)

* Police station at corner of Kriek and Keyter streets – 058 211 0600/073 163 8211

FOR DELICIOUS LOCAL PRODUCE,
CLICK HERE FOR DETAILS